Sa isang restaurant na walang kostumer, pinagtulakan ng mag-asawa ang isa't isa na makipagtalik para masolusyunan ang kanilang malas