Ang puting balat na may malalaking suso ay ang pinakamagandang babaeng nakasakay sa kabayo