Si Huyen CoCo at ang kanyang nobyo ay sabay na ibinaba ang kanilang mga damit