Isang estudyanteng nagsasanay sa pagsakay sa kabayo.....