Ang tinedyer kong babae ay mahilig sumakay ng mga kabayo