Sabay-sabay nating alamin ang tunog ng ngiyaw ng mga pusa