XKGA-006 Ang kanyang pinsan ay mahilig maligo kasama niya para mag-review ng mga alaala