MIDE-767 Cum pagbaril sa batang tutor's puki

 naglo-load 

Si Mizuki ay isang guro na sobrang hilig sa kanyang propesyon. Ang kanyang pinakamalaking kagalakan ay ang pagmasdan ang kanyang mga estudyante na lumalaki. Ang pagbibinata din ang pinakasensitibong edad, at si Mizuki ay may "espesyal" na pamamaraang pang-edukasyon upang kapag sila ay nagtapos, lahat ng kanyang mga mag-aaral ay magiging mabubuting estudyante. At ang paraan na iyon ay, paghingi ng sex sa iyong estudyante! Tama, para hindi na masyadong mag-alala ang mga estudyante sa sex, nagpasya si Mizuki na pasiyahan sila sa sekswal na paraan. Bilang karagdagan, kung mag-aaral nang mabuti ang mga mag-aaral at bumubuti ang kanilang mga marka, "gagantimpalaan" din niya ang mga mag-aaral na iyon. At mula noon, mas nag-aral ng mabuti ang mga estudyante ni Mizuki at nag-improve ang mga score ng lahat. Dahil alam niyang ang mga ama ng mga estudyante ay masyadong interesado sa pag-unlad ng kanilang mga anak, nagpasya si Mizuki na hayaan ang mga ama ng mga mag-aaral na sumali sa isa sa kanyang "mga espesyal na klase" upang mas maunawaan nila ang kanyang mga pamamaraan sa pagtuturo. ..

MIDE-767 Cum pagbaril sa batang tutor's puki