SAME-040 Pagbili ng pakikipagtalik sa isang empleyado pagkatapos ng trabaho

 naglo-load 

Umiling si Mayu sa isang maliit na bar sa ngalan ng kanyang maysakit na ama. Isang araw, si Katayama, isang real estate broker, ay bumisita sa tindahan at sinabing, "Ang gusaling ito ay ibinebenta, kaya pumunta ako upang makita." Makapangyarihang demonyo talaga ang lalaking ito na patuloy na gumagawa ng ingay sa mundo. Siya ay kumikita sa pamamagitan ng pagtawad upang makipagtawaran sa pamamagitan ng pagdudulot ng matinding pagkasira sa isang ari-arian na pinag-uusapan para ibenta. Si Kataoka, na naghahanap ng babae habang tini-preview ang property noong araw na iyon, ay nakatutok kay Mayu bilang susunod niyang target.

SAME-040 Pagbili ng pakikipagtalik sa isang empleyado pagkatapos ng trabaho